Nedjelja, 25 August 2019
Početna arrow O nama
O nama PDF Printaj

Preduzeće Doo MAKO osnovano je 12.12.1995 godine. Bavi se proizvodnjom armirano betonskih centrifugiranih stubova za elektro-energetska postrojenja srednjeg i niskog napona. Izgradnjom elektro-energetskih objekata visokog, srednjeg i niskog napona, visoko i nisko gradnjom. U prethodnih 10 godina bazirali smo se uglavnom  na izgradnju elektro-energetskih objekata u programu elektrifikacije povratničkih naselja širom BiH i ostvarili uspješnu saradnju sa međunarodnim organizacijama kao što su: Parsons Delaware Inc, Care Internacional, CRS, Caritas, Schweiz i dr.

Preduzeće MAKO, po sistemu inženjeringa, projektuje i gradi:        

  •          Distributivne elektroenergetske mreže srednjeg napona 10kV i 20kV
  •          Transformatorske stanice 10(20)/0.4kV i
  •          Niskonaponske mreže 0.4kV.
Dugi niz godina projektujemo i gradimo distributivne elektroenergetske mreže po sistemu inženjeringa širom Bosne i Hercegovine.

Raspolažemo mehanizacijom i opremom za sve faze i uslove izvođenja.

Znanja i iskustva stečena u izgradnji elektroenergetskih objekata bila su osnova za odluku da pristupimo i proizvodnji elemenata za te objekte .

Kao građevinskom preduzeću bili su nam najinteresantniji armirano betonski stubovi.

Da bi stubovi imali dimenzije i besprijekornu površinu, odlučili smo se za kalupe teške izvedbe sa labirintnim spojevima.

Odlučili smo se za savremenu tehnologiju proizvodnju stubova centrifugiranjem uz primjenu zaparavanja u kalupima.

Ispitivanje stubova se redovno vrši na Institutu za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale "GIT" d.o.o. Tuzla, i na osnovu ispitivanja izdaju se odgovarajući atesti- certifikati u skladu sa JUS U.M1.047 i JUS U.E3.050.