Izvršena prodaja u 2007 godini:

  • SZR „Rad“ Srebrenica,
  • „Step“ DD Sarajevo,
  • „B&M commrece“ Kiseljak,
  • „Art company“ Kiseljak,
  • „Elektrosimić“ DOO Milići,
  • DOO „Braća Mićić“ Modriča,
  •  „Eikom“ DOO Pale,
  •  A.D. „Elektro Doboj“,
  •  „I.E.G.“ DOO Brčko,
  • „Testinelektro“ DOO Blažuj.

Vrijednost isporučenih stubova 304.637,58 KM

Izvršena prodaja u 2006 godini:

  • „Lord“ Istočno Sarajevo
  •  Općina Kraševo
  •  „Eikom“ Pale
  •  „Nova pijaca“ Gradačac
  •  „Art Company“ Kiseljak
  •  „Step“ Sarajevo
  •  „Elektro EM“ Gradačac
  •  „Elektro Simić“ Milići
  •  „Falkon“ Bijeljina

Vrijednost isporučenih stubova 325.198,00 KM.

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Podloznik (op{tina Bratunac) i Gerovi (opština Milići), u toku 2005. god. investitor : CARE Sarajevo
Vrijednost ugovorenih radova : 178.443,28 KM,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Grdanovci (opština Sanski Most), u toku 2005. god. investitor : CARE Sarajevo
Vrijednost ugovorenih radova : 239.815,48 KM,

– Rekonstrukcija DV, TS i NN mreže u naseljima Pale i Orići (opština Srebrenica), u toku 2005. god. investitor : CARE Sarajevo
Vrijednost ugovorenih radova : 158.362,08 KM,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naseljima Njivak i Parići (opština Pelagićevo), u toku 2005. god. investitor : CRS Sarajevo
Vrijednost ugovorenih radova : 191.853,70 KM,

– Rekonstrukcija i izgradnja NN mreže i kućnih priključaka u naseljima opština Srebrenica i Bratunac, u toku 2005. god. investitor : CRS Sarajevo
Vrijednost ugovorenih radova : 46.787,20 KM,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Osamsko (opština Bratunac), u toku 2005. god. investitor : CRS Sarajevo
Vrijednost ugovorenih radova : 70.334,40 KM,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Stekerovci (opština Glamoč), u toku 2005. god. investitor : CRS Sarajevo
Vrijednost ugovorenih radova : 272.746,50 KM,

Evidencija kupaca Armirano betonskih centrifugiranih stubova:

Izvršena je prodaja sledećim kupcima:

  • Parsons Delaware Inc – Sarajevo,
  • Elprom Zamboni – Maglaj,
  • Di – Am – Mostar,
  • Eikom – Pale,
  • Selco – Banja Luka, 
  • I.E.G. – Brčko,
  • Elim – Laktaši,
  • KBK Eling – Prijedor,
  • Elgrad – Teslić,
  • Caritas – Sarajevo,
  • Falcon – Bijeljina,
  • Om – integral – Zvornik,
  • El – box – Orašje,
  • Braća Bajrić – Cazin,
  • Energokrajina – Laktaši,
  • Iom – Sarajevo,
  • Gradnja – instalacije – Odžak,
  • Eling – inženjering – Teslić,
  • Elektro obnova Pašalić – Bosanski Petrovac,
  • Elsatrade – Sarajevo,
  • Stanex – Zenica,
  • Art Company – Kiseljak,
  • Elektro EM – Brčko.

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mre`e u naseljima Sajkovići I, Sajkovići II, Sajkovići III, Gubin i Provo opština Livanjsko Polje, u toku 2004 god, koji je finansirao Parsons – investitor USAID, Vrijednost ugovorenih radova : 338.669,20 KM,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Kapljuh opština Bosanski Petrovac, u toku 2004 god, koji je finansirao Parsons – investitor USAID, Vrijednost ugovorenih radova : 246.860,40 KM,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naseljima Sebiočina, opština Milići, u toku 2004 god, investitor : IOM sarajevo
Vrijednost ugovorenih radova : 69.064,50 KM,

REFERENC LISTA ZA 2003. GODINU
– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Slatina, Podvidača opština Sanski Most u toku 2003 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 39.787,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – SAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselima Osamče I i II, Karačići I i II, Brežani i Sulice opština Srebrenica u toku 2003 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 112.076,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Izrada kućnih priključaka u naseljima u reonu Bratunac i Srebrenica u toku 2003 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 14.363,00 KM, koje je finansirao Caritas Sarajevo.

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Slatina, Podvidača opština Sanski Most u toku 2003 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 39.787,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – SAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselima Osamče I i II, Karačići I i II, Brežani i Sulice opština Srebrenica u toku 2003 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 112.076,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Izrada kućnih priključaka u naseljima u reonu Bratunac i Srebrenica u toku 2003 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 14.363,00 KM, koje je finansirao Caritas Sarajevo.

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Brvnik – Domaljevac u toku 2002 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 41.153,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naseljima G. Brštanica, D. Brštanica, Jelačići, Barimo i Miloševići opština Višegrad,

– Izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 9.442,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Ivanjska opština Bosanska Krupau toku 2002/2003 god, izvršena isporuka
stubova u vrijednosti od: 65.996,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Dabar opština Sanski Most u toku 2002/2003 izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 181.203,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID.

– Rekonstrukcija NN mreže u naselju Studenci opština Teslić u toku 2001 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti: 2.700,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Pećnik i Kužnjača opština Modriča u toku 2001 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 51.235,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Bukvik, Vitanovići Bukovac i Cerik opština Brčko u toku 2001 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 35.675,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Bešići opština Doboju toku 2001 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 8.410,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja NN mreže u naselju Ulovići distrikt Brčko u toku 2001 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od:
26.043,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo –
USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Hajdarevići opština Zvornik u toku 2001. god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 16.279,00 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Šimići opština Banja Luka u toku 2001 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od:16.159,00 KM, koje je finasirao ASB Derventa.

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Kolibe i Unka SO Brod u toku 1999/2000 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 67.510,50 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Izrada dijela NN mreže u naselju Donja Rječica u toku 2000 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 29.600,87 KM koje je finansirao Cross Roads,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Jenjić i Lepnica opština Orašje u toku 2000 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti od: 25.323,20 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Durakovići op{tina Zvornik u toku 2000 god, izvr{ena isporuka stubova u vrijednosti od: 8.169,60 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Snagovo opština Zvornik u toku 2000 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti: 41.284,50 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Gajevi i Maričići opština Zvornik u toku 2000 god, izvr{ena isporuka stubova u vrijednosti: 32.952,70 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID,

– Rekonstrukcija i izgradnja DV, TS i NN mreže u naselju Križevići opština Zvornik u toku 2000 god, izvršena isporuka stubova u vrijednosti: 71.204,50 KM, koje je finansirao Parsons Delaware Inc Sarajevo – USAID.

– Kompletna izgradnja dalekovoda 35/10 kV na dionici Doboj – So~kovac – Petrovo u periodu 1995/1996 god., investitor: Elektro Doboj,
Iznos ugovora cca 110.000,00 KM,

– Izgradnja i montaža TV repetitora na Velikom Žepu, Udrigovo, Kraljici i Kozari u toku 1996. god. investitor: Energoinvest,
Iznos ugovora : 45.000,00 KM,

– Izrada temelja i montaža rešetkastog stuba za potrebe PTT koji je finansirala međunarodna zajednica na Dugoj Njivi, Svinjaru kod Prnjavora i Kozari sa izgradnjom prate}ih objekata zgrada za uređaje i opremu u toku 1997. god, investitor: Alkatel Francuska,
Iznos ugovora : 25.000,00 KM,

– Izgradnja radio i TV antenskog stuba na Lisini kod Mrkonjić Grada u toku 1997. god. investitor: Radio Mrkonjić Grad,
Iznos ugovora : 25.000,00 KM,

– Rekonstrukcija dalekovoda 10/20 kV na području naselja Ševarlije u toku 1999. god, koje je finansirao Parsons – investitor USAID, Iznos ugovora : 110.693,00 KM.