Pozovi nas
+387 53 242 692

MAKO DOBOJ

Fabrika ABC stubova i izgradnje elektroenergetskih objekata

Mako fabrika

O NAMA

Preduzeće doo MAKO osnovano je 12.12.1995. godine. Bavi se proizvodnjom armirano betonskih centrifugiranih stubova za elektro-energetska postrojenja srednjeg i niskog napona. Izgradnjom elektro-energetskih objekata visokog, srednjeg i niskog napona, visoko i nisko gradnjom. U prethodnih deset godina bazirali smo se uglavnom  na izgradnju elektro-energetskih objekata u programu elektrifikacije povratničkih naselja širom BiH i ostvarili uspješnu saradnju sa međunarodnim organizacijama kao što su: Parsons Delaware Inc, Care Internacional, CRS, Caritas, Schweiz i dr.

Preduzeće MAKO, po sistemu inženjeringa, projektuje i gradi

Mreže srednjeg napona

Distributivne elektroenergetske mreže srednjeg napona 10kV i 20kV.

Transformatorske stanice

Transformatorske stanice 10(20)/0.4kV.

Niskonaponske mreže

Niskonaponske mreže 0.4kV.

Dugi niz godina projektujemo i gradimo distributivne elektroenergetske mreže po sistemu inženjeringa širom Bosne i Hercegovine. Raspolažemo mehanizacijom i opremom za sve faze i uslove izvođenja. Znanja i iskustva stečena u izgradnji elektroenergetskih objekata bila su osnova za odluku da pristupimo i proizvodnji elemenata za te objekte. Kao građevinskom preduzeću bili su nam najinteresantniji armirano betonski stubovi. Da bi stubovi imali dimenzije i besprijekornu površinu, odlučili smo se za kalupe teške izvedbe sa labirintnim spojevima. Odlučili smo se za savremenu tehnologiju proizvodnju stubova centrifugiranjem uz primjenu zaparavanja u kalupima. Ispitivanje stubova se redovno vrši na Institutu za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale “GIT” d.o.o. Tuzla, i na osnovu ispitivanja izdaju se odgovarajući atesti- certifikati u skladu sa JUS U.M1.047 i JUS U.E3.050. 

U mogućnosti smo proizvoditi armirano-betonske stubove dužina do 18 m, sila u vrhu 1600 daN,. Stubovi su pogodni za repetitore, vjetrenjače, antenske stubove, premoštavanje velikih daljina i drugo. Moguće je uparivanje dva, tri ili više stubova u jednu cjelinu. Sve nestandardne vrste stubova koje proizvedemo po zahtjevu naručioca atestiramo u ovlaštenim institutima!

PROIZVODNI PROGRAM

ARMIRANO BETONSKI CENTRIFUGIRANI STUBOVI

BENZINSKA PUMPA

Fabrika armirano betonskih stubova preduzeća MAKO locirano je uz put Samac – Sarajevo (E 73), na dionici Modrica – Doboj, u naselju Podnovlje. Udaljena je 16 km od Modrice, a 34 km od Doboja.
Na istoj lokaciji je transportni terminal, remontna radionica i benzinska pumpa preduzeća MAKO.
Benzinska pumpa

KONTAKT

  Sjedište

  Srpskih Sokolova 10,
  74000 Doboj, Republika Srpska, BiH
  Telefon: +387 53 242 692
  Fax: +387 53 241 971

  Fabrika

  Podnovlje,
  74712 Podnovlje, Republika Srpska, BiH
  Telefon: +387 53 280 391

  Benzinska pumpa

  Podnovlje,
  Put M17, 74712 Podnovlje,
  Republika Srpska, BiH

  Telefon: +387 53 279 010

  Žiro račun

  161-040-00038100-54 Raiffeisen bank
  552-016-00008426-94 HYPO Alpe Adria bank
  PDV: 400037460004
  Matični br.: 1846809