Agregat

Osnova za visoko kvalitetni beton iz koga proizvodimo stubove je agregat iz sopstvene separacije.

Pažljivo probrani šljunak iz rijeke Bosne peremo, separišemo i po potrebi drobimo da bi dobili prvoklasan agregat ujednačenog i visokog kvaliteta.

Čistoća, granulometrijski sastav i kvalitet agregata su pod stalnom kontrolom.

Separacija
Beton

Beton

U sastavu fabrike stubova je savremeno, automatizovano postrojenje za proizvodnju betona.

Kvalitetan i čist agregat iz sopstvene separacije, kvalitetan cement koga isključivo nabavljamo i čiji kvalitet redovno kontrolišemo, voda odgovarajućeg kvaliteta iz sopstvenog bunara te precizno doziranje i vaganje komponenata u skladu sa propisanom recepturom obezbjeđuju visoko kvalitetan beton MB40 odgovarajuće konzistencije iz koga proizvodimo stubove.

Armatura

Za izradu armature upotrijebljen je armaturni čelik RA400/500 (uzdužna armatura) i MAS00/560 (poprečna armatura u vidu dvije spirale sa suprotnim smjerovima omotavanja).

Debljina zaštitnog sloja betona od površine stuba do armature je minimalno 2cm, sto odgovara srednje agresivnim sredinama prema Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton.

Čahure Ml2 za uzemljenje su toplo pocinčane i zavarene za armaturu. Dubina navoja je 30mm.

Armatura
Kalupi

Kalupi

Kalupi su teške izvedbe, što garantuje precizne dimenzije i visok kvalitet površine stuba.

Produžene i izlomljene dodirne površine (labirinti) na spoju dva dijela kalupa potpuno sprečavaju curenje betona tokom centrifugiranja, što takođe doprinosi besprekornom kvalitetu površine stuba koja time postaje otpornija na dejstvo mraza.

Stalni priraštaj vanjskog prečnika od vrha ka dnu iznosi 1,5cm po dužnom metru stuba, što odgovara nagibu izvodnice od 0,75%.

Centrifugiranje

Centrifugiranje stuba u kalupu se obavlja po programu koji je definisan proizvođačkom specifikacijom, a koji daje najbolje moguće karakteristike betona.

Savremenu mašinu za centrifugiranje velikih tehnoloških mogućnosti isporučio je renomirani italijanski proizvođač CASARIN a instalirali stručnjaci preduzeća MAKO.

Centrifugiranje
Zaparavanje

Zaparavanje

Nakon centrifugiranja stubovi se podvrgavaju višesatnom zaparavanja betona tokom procesa očvršćavanja u čeličnim kalupima u kojima su i centrifugirani.

Zaparavanje stuba u kalupu se obavlja po programu koji je defoiisan proizvođačkom specifikacijom, a koji daje najbolje moguće karakteristike betona.

Tokom procesa zaparavanja stalno se vrši kontrola temperature i pritiska pare.

Očvršćavanje i skladištenje

Poslije zaparavanja stubovi su dovoljno čvrsti za vađenje iz kalupa i odlaganje na skladište gdje odležavaju 21 dan, do postizanja pune čvrstoće.

Tek nakon toga stubovi su spremni za transporti ugradnju.

Skladistenje